Adatkezelő:
Neve: BEKO ENERGO Kft.
Cégjegyzékszám: 01 09 384352
Cím: 1011 Budapest, Fő utca 8. 1. emelet 2.

Az adatkezelő a személyes adatok kezelését az adatvédelmi törvény és a GDPR előírásainak megfelelően végzi.
Az adatkezelés alapja: Az érdeklődők önkéntes adatszolgáltatása.
Ez az adatfelvételnél:
– Név
– Telefonszám
– Email cím

Ez a későbbiekben a szerződsékötéshez és kivitelezéshez szükséges adatokkal egészül ki.
Adatok továbbítása harmadik fél részére:
A személyes adatokat az adatkezelő harmadik személy részére pl. szállítmányozó, alvállalkozó stb. abban az esetben továbbíthatja, ha közte és a harmadik személy között fennálló megbízási szerződés alapján a harmadik személy, mint megbízott az érdekelttel megkötendő szerződés megkötése során eljár.

A harmadik személy adatkezelő a Megbízottal megkötendő szerződésben vállal kötelezettséget a részére továbbított személyes adatok törvényi előírások szerint történő kezelésre. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az adatkezelés időtartama:
Érdeklődők esetén az adatok megőrzésének határideje maximum 2 év.
Szerződéskötés, kivitelezés esetén a hatályos jogszabályoknak megfelelően.